Parenteel tekst

Parenteel van Klaas Jans Staatstra

1 Klaas Jans Staatstra is geboren vóór 1693. Hij trouwde, minstens 18 jaar oud, op 18-10-1711 in Lytsewierum met Ymkje Wybrens, minstens 16 jaar oud. Zij is geboren vóór 1695.

Kinderen van Klaas Jans Staatstra en Ymkje Wybrens:

1 Jan Klazes Staetstra, gedoopt op 07-11-1714 in Lytsewierum/Rien. Volgt 1.1.
2 Ymkjen Klazes Staetstra [1.2], geboren op 08-03-1716. Zij is gedoopt op 20-03-1716 in Lytsewierum.
3 Froukjen Klazes Staetstra [1.3]. Zij is gedoopt op 03-07-1718 in Lytsewierum/Rien.
4 Dirk Klazes Staetstra [1.4], geboren op 07-09-1723. Hij is gedoopt op 12-09-1723 in Lytsewierum/Rien.
5 Hinke Klazes Staatstra [1.5]. Zij is gedoopt op 26-04-1732 in Lytsewierum/Rien.
1.1 Jan Klazes Staetstra, zoon van Klaas Jans Staatstra (zie 1) en Ymkje Wybrens. Hij is gedoopt op 07-11-1714 in Lytsewierum/Rien. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 15-04-1742 in Lytsewierum met Doetje Sybrens Baerda, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 01-09-1715 in Raard/Jirnsum.

Kinderen van Jan Klazes Staetstra en Doetje Sybrens Baerda:

1 Sybren Jans Staetstra [1.1.1]. Hij is gedoopt op 28-10-1742 in Lytsewierum/Rien. Hij is overleden vóór 09-07-1747, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Claes Jans Staetstra [1.1.2]. Hij is gedoopt op 01-12-1743 in Lytsewierum/Rien. Hij is overleden vóór 18-12-1744, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Klaas Jans Staastra, gedoopt op 18-12-1744 in Lytsewierum/Rien. Volgt 1.1.3.
4 Sybren Jans Staetstra [1.1.4]. Hij is gedoopt op 09-07-1747 in Lytsewierum/Rien.
1.1.3 Klaas Jans Staastra, zoon van Jan Klazes Staetstra (zie 1.1) en Doetje Sybrens Baerda. Hij is gedoopt op 18-12-1744 in Lytsewierum/Rien. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1767 in Lytsewierum met Yke Durks.

Kind van Klaas Jans Staastra en Yke Durks:

1 Jan Klazes Stastra, geboren in 1770. Volgt 1.1.3.1.
1.1.3.1 Jan Klazes Stastra is geboren in 1770, zoon van Klaas Jans Staastra (zie 1.1.3) en Yke Durks. Hij is gedoopt op 13-10-1771 in Poppenwier. Hij is overleden op 05-04-1844 in Rauwerderhem, 73 of 74 jaar oud. Hij:

(1) trouwde met [misschien] Yke Pieters Bergsma.
(2) trouwde, 69 of 70 jaar oud, in 1840 in Harlingen met Yke Pieters Hyke Pieters Boersma.
Kinderen van Jan Klazes Stastra en Yke Pieters:

1 Klaas Jans Stastra, geboren in 1806 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.1.
2 Pieter Jans Stastra, geboren in 1808 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Durk Jans Stastra, geboren op 31-10-1808 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.3.
4 Cornelis Jans Stastra, geboren in 1811 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.4.
1.1.3.1.1 Klaas Jans Stastra is geboren in 1806 in Terzool, zoon van Jan Klazes Stastra (zie 1.1.3.1) en Yke Pieters Hyke Pieters Boersma. Hij is overleden op 02-09-1849 in Harlingen, 42 of 43 jaar oud. Hij:

(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 08-05-1830 in Rauwerderhem met Albertje Sjoerds Alberda, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1809 in Gauw (Wymbritseradeel).
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 24-09-1840 in Harlingen met Marijtje Alderts. Zij is geboren in Wervershoof, Noord-Holland.
Kind van Klaas Jans Stastra en Albertje Sjoerds Alberda:

1 Mintje Klazes Stastra, geboren op 18-10-1835 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.1.1.
1.1.3.1.1.1 Mintje Klazes Stastra is geboren op 18-10-1835 in Terzool, dochter van Klaas Jans Stastra (zie 1.1.3.1.1) en Albertje Sjoerds Alberda. Zij begon een relatie met Haantje Feddes Hiemstra. Hij is geboren in Huins.
1.1.3.1.2 Pieter Jans Stastra is geboren in 1808 in Terzool, zoon van Jan Klazes Stastra (zie 1.1.3.1) en Yke Pieters Hyke Pieters Boersma. Hij is overleden op 06-01-1867 in Rauwerderhem, 58 of 59 jaar oud. Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 17-03-1830 in Rauwerderhem met Baukje Harmens de Rook, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1804 in Sijbrandaburen, dochter van Harmen Durks de Rook en Klaaske Thomas. Zij is overleden.

Kinderen van Pieter Jans Stastra en Baukje Harmens de Rook:

1 Jan Stastra, geboren in 1830 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.2.1.
2 Harmen Pieters Stastra, geboren op 05-12-1832 in Rauwerderhem. Volgt 1.1.3.1.2.2.
3 Yke Stastra [1.1.3.1.2.3], geboren op 06-02-1836 in Rauwerderhem. Zij is overleden op 19-07-1864 in Rauwerderhem, 28 jaar oud. Zij bleef ongehuwd.
4 Klaas Stastra [1.1.3.1.2.4], geboren op 26-03-1838 in Rauwerderhem. Hij is overleden op 15-05-1838 in Rauwerderhem, 1 maand oud.
5 Klaas Stastra, geboren op 29-06-1839 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.2.5.
6 Fokke Stastra [1.1.3.1.2.6], geboren op 13-12-1841 in Rauwerderhem. Hij is overleden op 24-04-1869 in Doniawerstal, 27 jaar oud. Hij bleef ongehuwd.
1.1.3.1.2.1 Jan Stastra is geboren in 1830 in Terzool, zoon van Pieter Jans Stastra (zie 1.1.3.1.2) en Baukje Harmens de Rook. Hij is overleden op 20-10-1920 in Rauwerderhem, 89 of 90 jaar oud. Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 26-06-1859 in Rauwerderhem met Akke Anskes van Dijk. Zij is geboren in Poppingawier. Zij is overleden.
1.1.3.1.2.2 Harmen Pieters Stastra is geboren op 05-12-1832 in Rauwerderhem, zoon van Pieter Jans Stastra (zie 1.1.3.1.2) en Baukje Harmens de Rook. Hij is overleden op 10-11-1910 in Lemsterland???, 77 jaar oud. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1862 in Doniawerstal met Brechtje Jelmers Siedses.

Kinderen van Harmen Pieters Stastra en Brechtje Jelmers Siedses:

1 Harm??? Stastra [1.1.3.1.2.2.1].
2 Baukje Stastra, geboren op 09-06-1863 in Doniawerstal. Volgt 1.1.3.1.2.2.2.
3 Jelmer Harmens Stastra, geboren op 11-03-1865 in Doniawerstal. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.
4 Pieter Stastra [1.1.3.1.2.2.4], geboren op 20-05-1866 in Doniawerstal. Hij is overleden.
5 Douwe Stastra [1.1.3.1.2.2.5], geboren op 02-05-1868. Hij is overleden.
6 Fokke Stastra [1.1.3.1.2.2.6], geboren op 22-08-1869 in Doniawerstal. Hij is overleden op 25-01-1899 in Doniawerstal, 29 jaar oud. Hij bleef ongehuwd.
7 Dieuwke Stastra, geboren op 26-08-1877 in Doniawerstal. Volgt 1.1.3.1.2.2.7.
1.1.3.1.2.2.2 Baukje Stastra is geboren op 09-06-1863 in Doniawerstal, dochter van Harmen Pieters Stastra (zie 1.1.3.1.2.2) en Brechtje Jelmers Siedses. Zij is overleden. Zij trouwde met Meije Gabes de Jong. Hij is een zoon van Gabe Thaekes de Jong en Nantje Lammerts Frankena.

Kinderen van Baukje Stastra en Meije Gabes de Jong:

1 Nantje de Jong [1.1.3.1.2.2.2.1], geboren op 03-09-1889 in Doniawerstal.
2 Harmen de Jong [1.1.3.1.2.2.2.2], geboren op 11-05-1891 in Doniawerstal.
3 Brechtje de Jong [1.1.3.1.2.2.2.3], geboren op 28-11-1892 in Doniawerstal.
4 Gabe de Jong [1.1.3.1.2.2.2.4], geboren op 04-12-1895 in Doniawerstal.
5 Dieuwke de Jong [1.1.3.1.2.2.2.5], geboren op 03-12-1898 in Doniawerstal.
1.1.3.1.2.2.3 Jelmer Harmens Stastra is geboren op 11-03-1865 in Doniawerstal, zoon van Harmen Pieters Stastra (zie 1.1.3.1.2.2) en Brechtje Jelmers Siedses. Hij is overleden op 22-01-1947 in Langweer, 81 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 17-05-1901 in Doniawerstal met Albertje Woudstra, 30 jaar oud. Zij is geboren op 23-07-1870 in Doniawerstal. Zij is overleden op 02-04-1960 in Langweer, 89 jaar oud.

Kinderen van Jelmer Harmens Stastra en Albertje Woudstra:

1 Brechtje Stastra, geboren in 1904 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.1.
2 Boldewyn Stastra [1.1.3.1.2.2.3.2], geboren op 02-09-1905 in Langweer. Hij is overleden op 07-03-1968 in Langweer, 62 jaar oud. Hij is begraven in Langweer.
3 Fokke Stastra, geboren op 10-08-1907 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.3.
1.1.3.1.2.2.3.1 Brechtje Stastra is geboren in 1904 in Langweer, dochter van Jelmer Harmens Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3) en Albertje Woudstra. Zij is overleden op 28-05-1984, 79 of 80 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1984 in Makkum. Zij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1932 met Arjen van den Akker.
1.1.3.1.2.2.3.3 Fokke Stastra is geboren op 10-08-1907 in Langweer, zoon van Jelmer Harmens Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3) en Albertje Woudstra. Hij is overleden op 18-02-1979 in Langweer, 71 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1979 in Langweer. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 16-01-1930 met Grietje Meijer, 24 jaar oud. Zij is geboren op 26-01-1905 in Ouwsterhaule, dochter van Pieter H. Meijer en Neeltje S. Hogeboom. Zij is overleden op 06-10-1978 in Langweer, 73 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-1978 in Langweer.

Kinderen van Fokke Stastra en Grietje Meijer:

1 Jelmer Stastra, geboren op 16-06-1930 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.3.1.
2 Pieter Stastra, geboren in 1935 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.3.2.
1.1.3.1.2.2.3.3.1 Jelmer Stastra is geboren op 16-06-1930 in Langweer, zoon van Fokke Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3.3) en Grietje Meijer. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1959 in Langweer met Wiegertje de Jong, 25 jaar oud. Zij is geboren op 07-01-1934 in Joure, dochter van Douwe Thomas de Jong en Tjitske Jelsma.

Kinderen van Jelmer Stastra en Wiegertje de Jong:

1 Fokke Stastra, geboren op 22-09-1960 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.3.1.1.
2 Douwe Stastra, geboren op 23-07-1962 in Langweer. Volgt 1.1.3.1.2.2.3.3.1.2.
3 Peter Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.1.3], geboren op 19-11-1965 in Sneek.
1.1.3.1.2.2.3.3.1.1 Fokke Stastra is geboren op 22-09-1960 in Langweer, zoon van Jelmer Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3.3.1) en Wiegertje de Jong. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 01-07-1986 in Joure met Vera Huurman, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-07-1986 in Broek (Friesland). Zij is geboren op 14-08-1957 in Velp.

Kinderen van Fokke Stastra en Vera Huurman:

1 Saskia Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.1.1.1], geboren op 02-12-1986 in Heerenveen.
2 Tanya Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.1.1.2], geboren op 16-03-1988 in Oldeouwer.
1.1.3.1.2.2.3.3.1.2 Douwe Stastra is geboren op 23-07-1962 in Langweer, zoon van Jelmer Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3.3.1) en Wiegertje de Jong. Hij trouwde met Paulien C. Janssen.

Kinderen van Douwe Stastra en Paulien C. Janssen:

1 Jelmer Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.1.2.1], geboren in 08-1992 in Langweer.
2 Pieter Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.1.2.2], geboren in 1995.
1.1.3.1.2.2.3.3.2 Pieter Stastra is geboren in 1935 in Langweer, zoon van Fokke Stastra (zie 1.1.3.1.2.2.3.3) en Grietje Meijer. Hij is overleden op 08-02-1990, 54 of 55 jaar oud. Hij is gecremeerd op 12-02-1990 in Heerenveen. Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1965 met Sjoukje Mulder.

Kinderen van Pieter Stastra en Sjoukje Mulder:

1 Fokke Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.2.1], geboren op 18-04-1967 in Heerenveen.
2 Albert Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.2.2], geboren op 18-04-1967 in Heerenveen.
3 Boldewijn Stastra [1.1.3.1.2.2.3.3.2.3], geboren op 16-06-1971 in Langweer.
1.1.3.1.2.2.7 Dieuwke Stastra is geboren op 26-08-1877 in Doniawerstal, dochter van Harmen Pieters Stastra (zie 1.1.3.1.2.2) en Brechtje Jelmers Siedses. Zij is overleden. Zij begon een relatie met Blauw.
1.1.3.1.2.5 Klaas Stastra is geboren op 29-06-1839 in Terzool, zoon van Pieter Jans Stastra (zie 1.1.3.1.2) en Baukje Harmens de Rook. Hij is overleden na 1918, minstens 79 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1863 in Oosterlittens met Trijntje Johannes van Dijk, 23 of 24 jaar oud. Zij is geboren in 1839 in Oosterlittens, dochter van Johannes Tjeerds van Dijk en Minke Feikjen de Jong.
1.1.3.1.3 Durk Jans Stastra is geboren op 31-10-1808 in Terzool, zoon van Jan Klazes Stastra (zie 1.1.3.1) en Yke Pieters Hyke Pieters Boersma. Hij is overleden op 24-05-1866 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij:

(1) trouwde met Baukje Eeltjes de Boer.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1834 in Maastricht met Maria Sibilla Simons. Zij is geboren in Geulle (Maastricht/Limburg), dochter van Samuel Simons en Maria Mechtildis Kitzen.
1.1.3.1.4 Cornelis Jans Stastra is geboren in 1811 in Terzool, zoon van Jan Klazes Stastra (zie 1.1.3.1) en Yke Pieters Hyke Pieters Boersma. Hij is overleden op 16-02-1872 in Leeuwarderadeel, 60 of 61 jaar oud. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-05-1836 in Rauwerderhem met Coentje Thomas Hornstra, 19 of 20 jaar oud. Zij is geboren in 1816 in Terzool, dochter van Thomas Jans Hornstra en Trijntje Freerks. Zij is overleden.

Kinderen van Cornelis Jans Stastra en Coentje Thomas Hornstra:

1 Jan Stastra [1.1.3.1.4.1], geboren op 15-02-1837 in Rauwerderhem. Hij is overleden.
2 Trijntje Cornelis Stastra, geboren in 1839 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.4.2.
3 Thomas Stastra, geboren op 17-12-1841 in Terzool. Volgt 1.1.3.1.4.3.
1.1.3.1.4.2 Trijntje Cornelis Stastra is geboren in 1839 in Terzool, dochter van Cornelis Jans Stastra (zie 1.1.3.1.4) en Coentje Thomas Hornstra. Zij is overleden. Zij begon een relatie met Andries Gosse Speekhout. Hij is geboren in 1832 in Mantgum.
1.1.3.1.4.3 Thomas Stastra is geboren op 17-12-1841 in Terzool, zoon van Cornelis Jans Stastra (zie 1.1.3.1.4) en Coentje Thomas Hornstra. Hij is overleden. Hij begon een relatie met Trijntje Feddes Reidsma. Zij is geboren in 1847 in Terhorne. Zij is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-04-2014 15:44